Compareixences al Parlament

Compareixences al Parlament

El director de la policia, respòn a les preguntes dels parlamentaris. Canal Parlament|Parlament de Catalunya

Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a...

El secretari general del SICME compareix davant un grup de treball de la comissió d'Interior, per tal de defensar l'adquisició de pistoles elèctriques per...
video

 Sessió sencera de la compareixença dels sindicats del CME al Parlament de Catalunya.